Aparat - Tipografija in Ilustracija Aparat - Tipografija in Ilustracija
tipografija ilustracija dizajn branja fotografije izhodi
uvodniki dejstva majine zgodbe recepti
o aparatu
Aparat
sta Domen Fras in
Maja B. Jančič.

Domen je "master of arts", podložen z arhitekturno izobrazbo, kot izkušen vodnik skozi tipografske gozdove v Aparatu skrbi za grafično oblikovanje, snuje nove črkovne vrste in je nepogrešljiv s svojo neomajno disciplino.
Maja z ozadjem ljubljanske likovne akademije, oddelka za oblikovanje, s pisateljsko in ilustratorsko izkušnjo skrbi za ilustracijo, za obliko, barvo in atmosfero podob. Je izjemno kritična sogovornica in Aparatu ne dovoli početi neumnosti.
Domen je leva, Maja pa desna polovica možganov Aparata. Domen je racionalno, Maja iracionalno.
Sta team. Karkoli delata, poskušata ustvarjati sintezo.

Aparat
is of two people, Domen Fras and Maja B. Jančič.

Domen is master of arts slashed through architectural background. As an experienced guide through the typographic jungle he is in charge for graphic design, he creates new typefaces and his firm discipline is indispensable.
Maja's background is of Design Department at Academy of Art in Ljubljana. She is experienced in writing and illustration, hence she takes care for illustration, form, colour and the images atmosphere. She is extraordinary sharp mouthpiece who does not allow Aparat to make nonsense.
Domen is left, Maja is right hemisphere of Aparat's brain. Domen is rational, Maja is irrational.
They are a team. Whatever they do, they try to make a synthesis.